PRIMARIA COMUNEI MILCOIU

Judetul Valcea

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Milcoiu are urmatoarea componenta:
 • Primar: 

  MUSAT-GHEORGHE DANIEL


 • Viceprimar: 

  DINA GABRIEL • Consilieri locali:
  • Alexandru Constantin

  • Dina Gabriel

  • Mihalcea-Cosmaniuc Cristiana

  • Majari Ion

  • Dimulete Ion

  • Pascu Vasile-Traian

  • Sitaru Niculaie

  • Mihaiu Vasile

  • Soparla Ilie

Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/08.01.2018 cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anului 2017 in suma de 346,94 lei
» HCL nr. 2/15.01.2018 privitor la completarea HCL nr. 5/14.02.2017 [...]
» HCL nr. 3/14.02.2018 cu privire la aprobarea incheierii exercitiului bugetar [...]
» HCL nr. 4/cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 5/14.02.2018 cu privire la aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului [...]
» HCL nr. 6/14.02.2018
» HCL nr. 7/14.02.2018 cu privire la aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap
» HCL nr. 9/14.02.2018 cu privire la aprobarea reactualizarii Planului de analiza [...]
» HCL nr. 10/14.02.2018 cu privire la aprobarea normativelor proprii [...]
» HCL nr. 11/27.03.2018 cu privire la aprobarea utilizarii din excedentul anului 2017 [...]
» HCL nr. 12/27.03.2018 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 si a listei de investitii
» HCL nr. 13/27.03.2018 cu privire la aprobarea Programului de achiziti publice pe anul 2018
» HCL nr. 14/27.03.2018 cu privire la aprobarea relizarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 15/27.03.2018 cu privinre la aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor din domeniul public si privat al comunei Milcoiu
» HCL nr. 16/27.03.2018 cu privire la actualizarea statutului comunei Milcoiu, judetul Valcea
» HCL nr. 17/27.03.2018 cu privire la actualizarea Planului de paza al comunei Milcoiu, judetul Valcea
» HCL nr. 18/27.03.2018 cu privire la stabilirea modului de intocmire a registrului agricol, pe suport si sau in format electronic
» HCL nr. 19/27.03.2018 cu privire la aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Milcoiu, judetul Valcea
» HCL nr. 20/27.03.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011