PRIMARIA COMUNEI MILCOIU

Judetul Valcea

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Milcoiu are urmatoarea componenta:
 • Primar: 

  MUSAT-GHEORGHE DANIEL


 • Viceprimar: 

  DINA GABRIEL • Consilieri locali:
  • Alexandru Constantin

  • Dina Gabriel

  • Mihalcea-Cosmaniuc Cristiana

  • Majari Ion

  • Dimulete Ion

  • Pascu Vasile-Traian

  • Sitaru Niculaie

  • Mihaiu Vasile

  • Soparla Ilie

Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/09.01.2017 cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anului 2016 in suma de 877.339,02 lei
» HCL nr. 2/14.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 9/29.01.2016
» HCL nr. 3/14.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 10/29.01.2016
» HCL nr. 4/14.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 11/29.01.2016
» HCL nr. 5/14.02.2017 privind modficarea si completarea HCL nr. 19/23.02.2016
» HCL nr. 6/14.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 17/23.02.2016
» HCL nr. 8/14.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 82/20.10.2015
» HCL nr. 9/14.02.2017 privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social
» Anexa la HCL nr. 9/14.02.2017
» HCL nr. 10 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din zona de competenta a Comitetului local pentru Situatii de Urgenta
» Anexa la HCL nr. 10/14.02.2017
» HCL nr. 11/28.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2017 si a listei de investitii
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/28.03.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 11/28.03.2017
» HCL nr. 12/28.03.2017 cu privire la aprobarea contului de executie la data de 31 decembrie 2016
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 12/28.03.2017
» HCL nr. 13/28.03.2017 cu privire la aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2017
» Anexa la HCL nr. 13/28.03.2017
» HCL nr. 14/28.03.2017 cu privire la aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si ale serviciilor publice de interes local
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 14/28.03.2017
» HCL nr. 15/28.03.2017 cu privire la aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap
» HCL nr. 16/28.03.2017 cu privire la modificarea anexei la Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 16/28.03.2017
» HCL nr. 17/28.03.2017 cu privire la aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor din domeniul public si privat al comunei Milcoiu
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 17/28.03.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 17/28.03.2017
» HCL nr. 18/28.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 19/28.03.2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 20/28.04.2017 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2017, precum si a listei de investitii
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 21/28.04.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 20/28.04.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 20
» HCL nr. 21/28.04.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Modernizare DJ 678A DN 64 [...]"
» HCL nr. 22/28.04.2017 privind: aprobarea limitelor hotarului Unitatii Administrativ Teritoriale ale Comunei Milcoiu si a Comunei Moraresti, judetul Arges [...]
» Anexa la HCL nr. 22/28.04.2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 22
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 22
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 22
» Anexa nr. 4 la HCL nr. 22
» HCL nr. 23/30.05.2017 cu privire la: aprobarea bugetului local pe anul 2017, precum si a listei de investitii
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 23/30.05.2017
» HCL nr. 24/30.05.2017 cu privire la: incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 24/30.05.2017
» Anexa nr, 2 la HCL nr. 24/30.05.2017
» HCL nr. 25/30.05.2017 cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "EXTINDERE RETELE DE APA SI BRANSAMENTE [...]"
» HCL nr. 26/30.05.2017 cu privire la: aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Milcoiu, judetul Valcea
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 26/30.05.2017
» HCL nr. 27/30.05.2017 cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Milcoiu, judetul Valcea
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 27/30.05.2017
» HCL nr. 32/27.07.2017 cu privire la: incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2017
» Anexa nr. 1 la HCl nr. 32/27.07.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 32/27.07.2017
» HCL nr. 33/27.07.2017 cu privire la: aprobarea achizitionarii unei suprafete de 1193 mp teren arabil [...]
» HCL nr. 34/27.07.2017 cu privire la: aprobarea utilizarii din exedentul anului 2016 [...]
» HCL nr. 35/27.07.2017 cu privire la: aprobarea utilizarii excedentul anului 2016 [...]
» HCL nr. 36/27.07.2017 cu privire la: stabilirea indemnizatiei maxima lunara de care beneficiaza consilieri locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte
» HCL nr. 37/27.07.2017 cu privire la: stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 37/27.07.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 37/27.07.2017
» HCL nr. 38/27.07.2017 cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 2017, precum si a listei de investitii
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/27.07.2017
» HCL nr. 39/27.07.2017 cu privire la: aproarea Nomenclatorului stradal al comunei Milcoiu, judetul Valcea
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 39/2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 39/2017
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 39/2017
» HCL nr. 40/30.08.2017 cu privire la: modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor publice de interes local
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 40/2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 40/30.08.2017
» HCL nr. 41/30.08.2017 cu privire la: modificarea Planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2017
» Anexa la HCL nr. 41/30.08.2017
» HCL nr. 42/30.08.2017 cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Local Milcoiu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale din Comuna Milcoiu, judetul Valcea
» HCL nr. 43/30.08.2017 cu privire la: aprobarea achizitionarii de servicii juridice in vederea apararii intereselor Comunei Milcoiu [...]
» HCL nr. 44/22.09.2017 cu privire la modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor publice de interes local
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 44/22.09.2017
» HCL nr. 45/22.09.2017 cu privire la modificarea Planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2017
» Anexa la HCL nr. 45/22.09.2017
» HCL nr. 46/22.09.2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 47/31.10.2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 48/31.10.2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2018
» Anexa la HCL nr. 48/31.10.2017
» HCL nr. 49/06.11.2017 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Comunei Milcoiu nr. 21/28.04.2017
» Anexa la HCL nr. 49/06.11.2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011