PRIMARIA COMUNEI MILCOIU

Judetul Valcea

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Milcoiu are urmatoarea componenta:
 • Primar: 

  MUSAT-GHEORGHE DANIEL


 • Viceprimar: 

  DINA GABRIEL • Consilieri locali:
  • Alexandru Constantin

  • Dina Gabriel

  • Mihalcea-Cosmaniuc Cristiana

  • Soare Elena Mihaela

  • Dimulete Ion

  • Pascu Vasile-Traian

  • Sitaru Niculaie

  • Mihaiu Vasile

  • Soparla Ilie

Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/22.02.2019 cu privire la aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
» HCL nr. 2/22.02.2019 cu privire la utilizarea din excedentul anului 2018 [...]
» HCL nr. 3/22.02.2019 cu privire la validare mandat consilier local
» HCL nr. 4/22.02.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 5/22.02.2019 cu privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 6/22.02.2019 cu privire la aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020
» HCL nr. 7/22.02.2019 cu privire la mandatarea reprezentantului comunei Milcoiu [...]
» HCL nr. 8/28.03.2019 cu privire la aprobarea planului de lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 9/28.03.2019 cu privire la aprobarea reactualizarii Planului de analiza [...]
» HCL nr. 10/28.03.2019 cu privire la aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor din domeniul public si privat al comunei Milcoiu
» HCL nr. 11/28.03.2019 cu privire la aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Milcoiu, judetul Valcea
» HCL nr. 12/28.03.2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 13/28.03.2019 cu privire la incheierea acordului privind initierea si realizarea obiectivului [...]
» HCL nr. 14/18.04.2019 cu privire la utilizarea din excedentul anului 2018 [...]
» HCL nr. 15/18.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 si a listei de investitii
» HCL nr. 16/18.04.2019 cu privire la aprobarea organigramei si statului de functii [...]
» HCL nr. 17/18.04.2019 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici [...]
» HCL nr. 18/18.04.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 20/18.04.2019 cu privire la aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 2019
» HCL nr. 21/18.04.2019 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 130.000lei [...]
» HCL nr. 22/18.04.2019 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local Milcoiu [...]
» HCL nr. 23/18.04.2019 cu privire la aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap
» HCL nr. 24/18.04.2019 cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011