PRIMARIA COMUNEI MILCOIU

Judetul Valcea

Asistenta Sociala

asistenta  
  1. Lucrari Prestate

  2. Borderou - Legea nr. 416/2001

  3. Raport Statistic



» Situatie Centralizatoare - Plati aferente lunii octombrie 2015
» Borderou - Ajutor social
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea conform planului de actiuni octombrie 2015
» Raport Statistic - Octombrie 2015
» Raport statistic - luna noiembrie 2015
» Situatie centralizatoare - luna noiembrie 2015
» Situatie persoane apte de munca - luna noiembrie 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare Ajutorul social
» Situatie centralizatoare - septembrie 2015
» Borderou - ore efectuate si lucrari prestate
» Raport statistic - septembrie 2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii ianuarie anul 2015
» Borderou ore efectuate si lucrari prestate - ianuarie 2015
» Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - ianuarie 2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii februarie anul 2015
» Borderou ore efectuate si lucrari prestate - februarie 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - ajutor social
» Borderou - documente stabilire plati drepturi noi - ajutor social
» Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - februarie 2015
» Situatie centralizatoare - martie 2015
» Borderou ore efectuate si lucrari prestate - martie 2015
» Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - martie 2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii mai anul 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - ajutor social
» Borderou ore efectuate si lucrari prestate - mai 2015
» Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - aprilie 2015
» Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - mai 2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii aprilie 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - ajutor social
» Borderou - documente stabilire plati drepturi noi - ajutor social
» Borderou - ore efectuate si lucrari prestate - aprilie
» Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - aprilie 2015
» Raport statistic - privind aplicarea revederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare - luna ianuarie 2015
» Ajutoare sociale platite - 02.02.2015
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare - luna februarie 2015
» Ajutoare sociale platite - 03.03.2015
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare - luna martie 2015
» Ajutoare sociale platite - 02.04.2015
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare - luna aprilie 2015
» Ajutoare sociale platite - 05.05.2015
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare - luna mai 2015
» Ajutoare sociale platite - 05.06.2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii ianuarie anul 2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii martie anul 2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii mai anul 2015
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii august anul 2015
» Borderou - documente stabilire plati drepturi noi - martie 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - martie 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - mai 2015
» Borderou - documente stabilire plati drepturi noi - mai 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - iunie 2015
» Borderou - schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - august 2015
» Tabel - cu persoanele beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei de lemne in perioada sezonului rece noiembrie 2015 - martie 2016
» Tabel - cu persoanele beneficiare de ajutor social care primesc ajutor de incalzire in perioada sezonului rece noiembrie 2015 - martie 2016
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare luna Decembrie anul 2015
» Situatie Lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea, conform planului de actiuni, luna decembrie anul 2015
» Situatie Centralizatoare - plati aferente lunii decembrie anul 2015
» Situatia centralizatoare - plati aferente lunii ianuarie 2016
» Situatia lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea
» Raport statistic - ianuarie 2016
» Lista - persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social
» Raport Statistic - privinind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - luna martie anul 2016
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii martie anul 2016
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea,conform planului de actiuni luna martie anul 2016
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare luna mai anul 2016
» Situatie centralizatoare - plati aferente lunii mai anul 2016
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea confrom planului de actiuni luna mai anul 2016
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare luna Martie anul 2017
» Ajutoare Sociala Platite - Ajutor de Urgenta si Ajutorul pentru inmormantare
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare luna septembrie anul .... 2016
» Situatie Centralizatoare - Plati aferente lunii SEPTEMBRIE anul 2016
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea, conform planului de actiuni luna septembrie, anul 2016
» Borderou - schimbare titular/modificare ajutor social
» Borderou - modificare cuantum/incetare drept
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare luna noiembrie anul 2016
» Situatie centralizatoare - Platii aferente lunii noiembrie anul 2016
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea, conform planului de actiuni luna noiembrie, anul 2016
» Situatie centralizatoare - Nr. 5609/04.04.2017
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea, conform planului de actiuni luna MARTIE, anul 2017
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea,conform planului de actiuni luna Februarie,anul 2017
» Situatie centralizatoare - nr.1115/03.03.2017
» Raport statistic - privind aplicarea prevederii Legii nr,416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile anterioare [ .... ]
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea conform planului de actiuni luna iulie anul 2016
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea, conform planului de actiuni al lunii Ianuarie, anul 2017
» Situatie centralizatoare nr. 1984/02.02.2017 - privind plati aferente al lunii Ianuarie, anul 2017
» Raport Statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare luna Aprilie anul 2017
» Borderou nr. 6996/02.05.2017 - modificare cuantum/incetare drept
» Borderou - modificare cuantum/incetare drept
» Situatie Centralizatoare - Nr. 10197/04.07.2017
» Raport Statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 [...]
» Situatie Centralizatoare - 05.10.2017
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 [...]
» Situatie Centralizatoare - 02.11.2017
» Raport Statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 [...]
» Rarport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 [...]
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare - ianuarie 2018
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 8/14.02.2018 -
» Situatii centralizatoare - 05.02.2018
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitului minim garantat [...]
» Situatie centralizatoare - 03.04.2018
» Situatie lunara - privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea - martie 2018
» Lista persoanelor apte de munca - din familiile beneficiare de ajutor social - martie 2018
» Situatie centralizatoare - 03.05.2018
» Situatie centralizatoare - 02.08.2018
» Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - 02.08.2018
» Situatie lunara privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea - iulie 2018
» Raport statistic - privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 [...] -
» Model cerere-tip - pentru evaluare complexa si incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap/acces [...]
» RAPORT STATISTIC - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 [...]
» Situatie centralizatoare - 04.10.2018
» Anunt - DEPUNERE CERERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE INCALZIRE LEMNE PENTRU ANUL 2018
» Lista - persoanelor apte de munca din familie beneficiare de ajutorul social
» RAPORT STATISTIC - privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 [...]
» Situatie centralizatoare - 04.01.2019
» Raport statistic - nr. 514/04.02.2019
» Situatie centralizatoare - 04.04.2019
» Raport statistic - 04.04.2019
» Lista - presoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social
» Situatie lunara - 03.04.2019
» Raport statistic - nr. 1960/02.05.2019
» CERERE - pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de [...]