PRIMARIA COMUNEI MILCOIU

Judetul Valcea

Transparenta decizionala» Hcl privind modificarea organigramei si statului de functii [...] - [...]
» Hcl privind rectificarea bugetului local - pe anul 2013
» Hcl privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru - anul 2014
» Raport de evaluare a implementarii legii Nr. 52-2003 - in anul 2013
» Raport de evaluare a implementarii legii Nr. 544-2001 - in anul 2013
» Raport de evaluare a implementarii legii Nr. 52-2003 - pe anul 2014
» Raport de specialitate nr. 4386 - din 06.10.2015
» Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
» Anexa la Proiectul de Hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
» Tarif pentru anul 2016 - Directia Silvica Valcea
» HCL nr. 31 - privind aprobarea Programului de masuri edilitar gospodaresti la nivelul comunei Milcoiu
» Anexa 1 - la HCL nr. 31/28.08.2008
» Proces verbal Nr. 2874 / 30.05.2017 - privind transparenta decizionala in administratia publica...